Agence de traduction – Belga Translations

Belga Translations bvba heeft een oplossing voor alle taalproblemen in uw onderneming
Prijsaanvraag

Mattheüs 19:24: de kameel en het oog van de naald

« Nog sterker: voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen. »

Dit bekende bijbelse aforisme wekte op taalkundig vlak nogal wat commotie.
Sommige Bijbelexegeten vroegen zich namelijk af of het, op het eerste gezicht merkwaardige, beeld van de kameel en de naald wel geloofwaardig was.

In het Grieks, dat als basis diende voor de vertaling, zijn er twee woorden die sterk op mekaar lijken: kamèlos, dat kameel betekent, en kamilos, dat duidt op een zwaar touw waaraan zeemannen hun anker vastmaken. Het zou dus logischer zijn om voor kamilos te kiezen, want zo komen we tot een metafoor die iedereen beter begrijpt. Zou het dus kunnen dat een monnik in een neerslachtige bui wat te veel honingwater had gedronken en daardoor in de vertaling beide termen door mekaar heeft gehaald?

We zijn er nog steeds niet uit. En het wordt nog ingewikkelder als we weten dat het oog van de naald ook een stadspoort kan zijn die zo laag en smal is dat een volbeladen kameel er niet door kan.

Wie wil proberen wijs te geraken uit dit complexe fragment, kan onder meer terecht op de volgende websites:
http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/17765/kameel-of-touw
https://broedersinchristus.nl/kameel-door-oog-naald

Jeromius

Belga Translations: een alert en flexibel team tot je dienst voor kwaliteitsvertalingen met levering binnen de overeengekomen termijn. Ontdek onze vertaaldiensten!

Testimonials