Agence de traduction – Belga Translations

Belga Translations bvba heeft een oplossing voor alle taalproblemen in uw onderneming
Prijsaanvraag

Taalkundige controverse rond Resolutie 242 van de Verenigde Naties

Terwijl het Israëlisch-Arabisch conflict al behoorlijk ingewikkeld is, komt daar ook nog eens bij dat de bekende Resolutie 242 van de Verenigde Naties ruimte laat voor interpretatie.

Deze resolutie, aangenomen op 22 november 1967 als gevolg van de Zesdaagse Oorlog, vraagt namelijk:
• volgens de officiële Franse versie, de terugtrekking van Israëlische strijdkrachten uit de tijdens het recente conflict bezette gebieden (« le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit »);
• volgens de officiële Engelse versie, de terugtrekking van Israëlische strijdkrachten uit tijdens het recente conflict bezette gebieden (« withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict »);

Hoewel de VN zes officiële talen tellen, krijgen het Engels en het Frans binnen de Veiligheidsraad voorrang.

De toepassing van de Franse versie van de resolutie zou betekenen dat Israël zich terugtrekt uit alle in 1967 veroverde gebieden. De Engelse versie gebruikt de uitdrukking « from territories », die in het Frans te vertalen valt als « de territoires ».

Verschillende Angelsaksische diplomaten, die een hoofdrol speelden bij de opstelling van de resolutie, verklaarden echter dat het bepaald lidwoord bewust was weggelaten. Tegelijk benadrukten ze nog eens dat het verwerven van gebieden door middel van oorlog ontoelaatbaar is.

De Veiligheidsraad heeft sindsdien geen resolutie meer aangenomen die een einde maakt aan het verschil in interpretatie tussen beide talen. Ook in latere resoluties blijft die dubbelzinnigheid bestaan.

Jeromius

Belga Translations: een alert en flexibel team tot je dienst voor kwaliteitsvertalingen met levering binnen de overeengekomen termijn. Ontdek onze vertaaldiensten!

Testimonials