Agence de traduction – Belga Translations

Belga Translations verdedigt biovertaling!
Prijsaanvraag

Projectbeheer

Een meertalig project beheren bestaat erin alle aspecten van een vertaling naar verscheidene talen te plannen, te organiseren, op te volgen en onder controle te houden, met oog voor de kosten, de termijnen en de vooraf gestelde eisen.Een persbericht vertalen in alle officiële talen van de Europese Unie? Dringend een technische handleiding updaten in het Nederlands, Frans, Engels of Duits? Een distributiecontract nalezen in het Spaans of in het Braziliaans Portugees? Geen nood: onze projectbeheerders weten van wanten.

Uw projectbeheerder bij Belga Translations: een vertrouwenspersoon aan uw zijde

Onze projectbeheerders weten aan welke eisen de productie van meertalige documenten inzake kwaliteit en stiptheid moet voldoen. Zij zijn altijd luisterbereid en vormen het perfecte aanspreekpunt voor onze klanten en interne en externe vertalers. Zij ontvangen u in onze kantoren of aan de telefoon, nemen uw bestellingen in ontvangst, verdelen, coördineren, controleren, reviseren en superviseren. Kortom, zij volgen uw dossiers op vanaf de eerste prijsaanvraag tot aan de (welbekende) last minute wijzigingen. Complete service is voor hen geen ijdel begrip.