Agence de traduction – Belga Translations

Belga Translations verdedigt biovertaling!
Prijsaanvraag

Tolkwerk

Van een verbindingstolk voor een werkvergadering tot een volledig team van tolken voor een driedaags congres, met inbegrip van de levering van de uitrusting en het beschikbaar stellen van de technici: wij verlenen een professionele service op maat.Al onze tolken zijn ervaren vakmensen. Voor zover mogelijk stellen wij onze vaste klanten dezelfde tolken ter beschikking voor al hun meetings.

Onze klanten vragen ons vooral simultaan tolkwerk. De tolken werken dan in teams van twee in een cabine en vertalen de uiteenzetting van de spreker in real time. Via infraroodontvangers kunnen de aanwezigen naar de tolken luisteren in de taal van hun keuze. Bij deze vorm van tolkwerk is een complete geluidsinstallatie en de aanwezigheid van een technicus tijdens de hele duur van de vergadering nodig.

Daarnaast kunnen wij ook zorgen voor fluistertolkwerk (wanneer een of twee personen een vertaling nodig hebben, fluistert de tolk die in hun oor), consecutief tolkwerk (na de uiteenzetting van de spreker en op basis van notities) en verbindingstolkwerk (in het kader van een vergadering met een beperkt aantal deelnemers).

Op tolkgebied werken wij hoofdzakelijk in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans.

Vraag ons gerust een prijsofferte