Agence de traduction – Belga Translations

Belga Translations verdedigt biovertaling!
Prijsaanvraag

Dexia NV

Wij doen heel vaak een beroep op Belga Translations voor de Nederlandse versie van onze intranetsite en de vertaling van onze externe communicatiedocumenten (jaarverslag, persberichten, …). Wij werken al vele jaren met hen samen en zijn altijd heel tevreden over de kwaliteit. De vertaler neemt met ons contact op als hij twijfelt aan de betekenis van een woord of zin, om die na overleg met ons zo exact mogelijk te kunnen vertalen. De termijnen worden in de mate van het mogelijke gerespecteerd en de betekenis van onze communicatie wordt getrouw weergegeven. Wij zouden Belga Translations meteen aanbevelen!

Florence Francou, communicatiemedewerkster bij Dexia