Agence de traduction – Belga Translations

Belga Translations verdedigt biovertaling!
Prijsaanvraag

Privacyverklaring

Privacyverklaring van Belga Translations

Belga Translations houdt zich aan de wet voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Lees hierna wat dat concreet betekent.

Hoe worden persoonsgegevens door Belga Translations verzameld?

Belga Translations verzamelt enkel de persoonsgegevens die door u of door derden worden meegedeeld in het kader van een gevraagde dienst.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Belga Translations verzamelt enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een dienst die u vraagt (of die door derden gevraagd wordt).

Wanneer en waarom worden de persoonsgegevens verwerkt?

Belga Translations verwerkt deze gegevens uitsluitend in bepaalde gevallen:
– als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven;
of
– als de verwerking ervan nodig is voor een dienst die u gevraagd hebt;
of
– indien wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken;
of
– op grond van een openbaar of rechtmatig belang.

Hoe worden de persoonsgegevens verwerkt?

– Gegevens van minderjarigen en gevoelige persoonsgegevens (bijvoorbeeld een bankrekeningnummer) worden altijd op vertrouwelijke wijze verwerkt en nooit openbaar gemaakt.
– Uw gegevens worden enkel gebruikt afhankelijk van de dienst die u vraagt (voor zover de in de bovenstaande paragraaf beschreven voorwaarden vervuld zijn): als u bijvoorbeeld een abonnement neemt op een of meer nieuwsbrieven, gebruiken wij uw gegevens uitsluitend om u deze nieuwsbrieven te sturen. Bij elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om zich uit te schrijven.
– Wij bezorgen uw gegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden.

Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?

– Als u via deze website een sollicitatiedossier indient, of een offerteaanvraag doet, bewaren wij uw gegevens zolang dat nodig is om de gevraagde dienst correct uit te voeren.
– Belga Translations kan bovendien beslissen om bepaalde gecumuleerde gegevens voor langere tijd te verzamelen, met de bedoeling zijn eigen werking te beoordelen en aan te passen. Individuele identificatie terzake is niet toegestaan.

Worden mijn persoonsgegevens op een veilige manier bewaard?

Uw persoonsgegevens worden op een veilige manier verwerkt. Daarom gebruiken wij verschillende beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens correct te beschermen tegen elke raadpleging, elk gebruik, elk verlies of elke verspreiding zonder toestemming. Zo nodig worden deze technologieën en deze maatregelen geregeld getest en aangepast.

Wat kan ik zelf doen met mijn persoonsgegevens?

– Als u iets in uw gegevens wenst te wijzigen, kunt u met ons contact opnemen op het adres info@belgatranslations.be
– U heeft het recht om ‘vergeten’ te worden. Stuur daartoe een mailtje aan info@belgatranslations.be
– U kunt de persoonsgegevens die Belga Translations over u verwerkt, op elk moment raadplegen en onjuiste of onvolledige gegevens eventueel verbeteren of verwijderen. Indien u over een online profiel beschikt, kunt u zelf uw persoonsgegevens wijzigen of verwijderen.
– Indien u meent dat uw gegevens op een foute manier verwerkt worden, kunt u klacht neerleggen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Nog vragen of opmerkingen?

Stuur een e-mail aan info@belgatranslations.be